Napisz do autora

W sprawie wywiadów, zaproszeń na spotkania autorskie
prosimy kontaktować się z Beatą Korwin-Szymanowską
ul. Wiślana 26, 05-092 Łomianki Dolne
mobile: +48 501 103 796
mail: b.korwin.szymanowska@wp.pl

W sprawie przedruków:
Wydawnictwo LTW

Dziekanów Leśny, ul. Sawickiej 9
05-092 Łomianki
tel. +48 22 751-25-18
tel. kom. +48 501325899
e-mail: wyd@ltw.com.pl
Dział zamówień: zamowienia@ltw.com.pl
www.ltw.com.pl